Rejestracja: 058 340 64 86

Voluson E6

U S G 3D/4D

Wyjątkowa technologia obrazowania 3D/4D f-my KRETZ w połączeniu z wysokiej jakości, lekkimi głowicami skanującymi 3-wymiarowo gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości przestrzennych obrazów diagnostycznych mających akceptację FDA.

Prędkość obrazowania w trybie 4D wynosi do 40 skanów przestrzennych/sekundę co zapewnia uzyskanie płynnych obrazów.

Tryby pracy Virtual Convex, ß-View, obrazowanie harmoniczne, color dopper, power doppler doppler pulsacyjny, doppler tkankowy kolorowy, obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach, obrazowanie tomograficzne, pomiary objętościoiwe, obrazowanie 3D serca płodu, obrazowanie panoramiczne.

Aparat obsługuje nowoczesne wieloczęstotliwościowe sondy elektroniczne conwexowe, conwexowe wolumetryczne 3/4D, liniowe, endocavitarne, endocavitarne wolumetryczne 3/4D, wolumetryczne przezciemiączkowe.

Zapis obrazu 4D bezpośredni na płytę DVD.

Wydruki wysokiej jakości obrazów 2i3D.

COPYRIGHT Dariusz Doering